top of page

สร้างความมั่งคั่ง และความคุ้มครอง เริ่มต้นได้ที่นี่
ทีมงานมืออาชีพ พร้อมวางแผนเส้นทางไปกับคุณ

Grey Theme Objects
Moush Gif.gif

ทุกอย่างถูกคัดสรรมาเพื่อคุณ

บริหารความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เริ่มวางแผนทางการเงินกับ Silqroad | One Stop Service ด้วยเครื่องมือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

ข่าวสารประกันภัย

ข่าวสารประกันภัย

รู้ทันเหตุการณ์ ข่าวอุตสาหกรรมประกันภัย

และการลงทุน จากสถาบันและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ข้อมูลถูกคัดกรองและนำมาเผยแพร่

เพื่อให้ท่านได้รู้ถึงข่าวสารได้ทันท่วงที

แหล่งข้อมูล
Document with Pen

บทความ

บทความ

เรียบเรียงความรู้ และประสบการณ์

จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ในหลายสายอาชีพ เพื่อร่วมวางเป้าหมายและวางแผน

ชีวิตไปกับคุณ

Gift Wrapped

ข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอและสิทธิพิเศษมากมาย ให้ท่านได้มีแนวทางในการเลือกซื้อ

ข้อเสนอพิเศษ

Moush Gif.gif
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

SilqRoad ได้คัดสรรและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยที่ครอบคลุม ความต้องการของคุณในทุกช่วงขณะโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และวางแผนด้านการเงินอย่างเป็นธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาและหลักสูตรต่างๆ พร้อมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยมากว่า 30 ปี

IMG_3840.jpeg
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

อาชีพดาวรุ่งแห่งอนาคต "ที่ปรึกษาทางการเงิน" อาชีพที่มุ่งเน้นทำคุณประโยชน์ให้ทุกฝ่ายเป็นหลัก อาชีพที่มอบผลตอบแทนให้คุณแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมด้วยสวัสดิการการดูแลสุขภาพและการเพิ่มทักษะความรู้ เวลาที่คุณเองเป็นผู้จัดสรรควบคุม กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเป็นบุคคลที่ยอมรับในสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 45
3. การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
4. มีบุคคลค้ำประกัน
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน, กฎหมาย
และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอณุญาต IC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Moush Gif.gif
About us v2.jpg
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Vision

มุ่งมั่น พัฒนา ต่อยอด ความรู้ ทักษะ การบริการอย่างต่อเนื่อง

Mission

เราจะเสนอข้อมูลที่เป็นจริง วิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้รอบด้าน บริการด้วยใจที่เต็มเปี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
  • สื่อสาร ติดต่อให้ข้อมูล สะดวก กระชับ ชัดเจน คล่องตัว ในหลากหลายช่องทางทั้งผ่านทางตัวแทน
    และโดยตรงจากที่หน่วยงาน
  • มืออาชีพ คงความเป็นมืออาชีพในการบริการ ช่วยเหลือ แนะนำ และปกป้องข้อมูลและผลประโยชน์
    ของลูกค้าอย่างเป็นธรรม
  • คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ คำนึงถึงความเหมาะสมและความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
  • ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
  • ทันสมัย ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย

Meet The Team

พี่ตุ๊ก (20) resize.jpg

นางสาวชาอุษา คุ้มแก้วพรหม
ผู้จัดการภาค
นักวางแผนทางการเงิน
ตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาทางการลงทุน


รหัสตัวแทน: 035670
เบอร์ติดต่อ: 081-811-1945
Email: chausa@gmail.com

คุณวุฒิ: MDRT
คุณวุฒิวิชาชีพ: LUTCF, FChFP, ChLP
สโมสร: GAMA
ใบอนุญาต: IC, วินาศภัย

Pap (3) 21 resize.jpg

นายพิสิฐเวท ตั้งตระการ
นักวางแผนทางการเงิน
ตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการลงทุน

รหัสตัวแทน: 631320
เบอร์ติดต่อ: 089-665-9405
Email: fapisitvate@gmail.com

คุณวุฒิ: MDRT
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
สโมสร: Agents Club, FA Prime
ใบอนุญาต: IC

Same-223 resize.jpg

นางสาวนิศานาถ นิมมานสุนทร
ตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการลงทุน

รหัสตัวแทน: 639177
เบอร์ติดต่อ: 081-721-7797
Email: Dos@sightseeinggroup.com
Sightseeinggroupthailand@gmail.com

คุณวุฒิ: LA
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
สโมสร: Agents Club
ใบอนุญาต: IC, 
ตัวแทนประกันชีวิต

พี่ยง (3) resize.jpg

นางสาวประยงค์ วงศ์สุวรรณ
ตัวแทนประกันชีวิต

รหัสตัวแทน: 197793
เบอร์ติดต่อ: 081-904-2389
Email: Prayong_wong@yahoo.com

คุณวุฒิ: -
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
สโมสร: -
ใบอนุญาต: IC, ตัวแทนประกันชีวิต

เก๋ (12) resize.jpg

นางสาวปุณณภา ประภาสโนบล
ตัวแทนประกันชีวิต

รหัสตัวแทน: 205784
เบอร์ติดต่อ: 081-295-3955
Email: Punnapha_11@hotmail.com

คุณวุฒิ: -
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
สโมสร: -
ใบอนุญาต: ตัวแทนประกันชีวิต, วินาศภัย

Awards / Trophies

1.0รางวัลGAMA_International_Logo.jpg

GAMA International
2016

1.1รางวัลAIA Premier Agency.jpg

AIA Premier Agency
2016

1.1รางวัลAIA Premier Agency.jpg

AIA Pearl Club
2018

bottom of page