top of page
IMG_3201.JPG

ลูกค้าบุคคล

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

arrow&v
เพศ
คุณอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วหรือไม่?
คุณมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่?
arrow&v
คุณยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนจากสินค้าควบการลงทุน

ข้าพเจ้ารับทราบดีว่าการให้ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมทีมงานของ บริษัทโอซอมเม่ จำกัด ทางสำนักงานตัวแทนจะไม่นำข้อมูลนี้ไปใช้ในทางการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้

ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เผยแพร่หรือจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายภายใน 45 วันหลังจากที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไป เว้นเสียแต่ว่าข้าพเจ้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เก็บรักษาไว้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้าเองในอนาคต

ขอบคุณสำหรับข้อมูลของท่านทางทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

PUK0001

PUK0001

ออมเงินถุงเงินถัง 1,000,000

PUK0004

PUK0004

แผนคุ้มครองสุขภาพ Package A

PUK0002

PUK0002

ออมเงินถุงเงินถัง 500,000

PUK0005

PUK0005

แผนคุ้มครองสุขภาพ Package B

PUK0003

PUK0003

ออมเงินถุงเงินถัง 300,000

PUK0006

PUK0006

แผนคุ้มครองสุขภาพ Package C

bottom of page