เกษียณอย่างสำราญ??

วันที่ : 9 กันยายน 2564

เกษียณอย่างสำราญ?? หลายๆคนกำหนดเป้าหมายว่าจะเกษียณ “เมื่อไร” แต่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วต้องมี “เท่าไร” ถึงจะสำราญเป็นไปตามจิตนาการที่ฝัน แล้วยิ่งในสภาพประชากรปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยิ่งร้ายไปกว่านั้นเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองวางแผนไว้กลับยังเกษียณไม่ได้ต้องทำงานต่อไปเนื่องจากไม่สามารถขาดรายได้เพื่อดำรงชีพได้


คำถาม เริ่มต้นวางแผนการออมเพื่อการเกษียณควรทำเมื่อไร? คำตอบ ทำทันทีครับ15 views